To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.

Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka ma zaszczyt zaprosić na debatę ekspercką:

"Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?"

Debata odbędzie się 10 kwietnia 2018r. w godz. 12:00 - 14:00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

W dyskusji wezmą udział m.in.:
Minister Marcin Czech, Ministerstwo Zdrowia
Dr Krzysztof Chlebus, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Ewelina Nojszewska, SGH
Małgorzata Lipowska, Wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego, ZUS
Stefan Bogusławski,PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
Krzysztof Łanda, Dentons


Podczas spotkania będziemy chcieli zastanowić się m.in. nad odpowiedzią na następujące pytania:
  • Jakie analizy powinny poprzedzać decyzje systemowe w sektorze zdrowia?
  • Kto powinien mieć możliwość czynnego wpływu na kształt budżetu przeznaczanego na innowacje w ochronie zdrowia?
  • Co może skłonić międzynarodowe innowacyjne firmy farmaceutyczne do inwestycji w Polsce?


Debata zostanie poprzedzona prezentacją głównych wniosków raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. "Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce". Raport powstał w wyniku prac grupy eksperckiej z obszaru ekonomii, ekonomii zdrowia oraz medycyny, którzy podczas cyklu warsztatów spróbowali zidentyfikować efektywne rozwiązania dla poprawy polityki zdrowotnej Polski.

Partner raportu i debaty: Komitet Farmaceutyczny przy Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Udział w wydarzeniu bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa